• Eesti
  • Vene keel

Projektid

Valga Lasteaed Pääsuke osaleb rahvusvahelises proektis “Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners”.

Proektis on kaasatud 4 riiki: Läti (perekonna arenduskeskus), Eesti (Valga Lasteaed Pääsuke), Rumeenia (Pedagoogilises Keskkool "Ioan Popescu"), Türgi (Gaziosmanpasa Anaokulu) ning kestab kaks aastat. Regulaarne side ja koostöö toimub projekti partnerite vahel.

Projekti eesmärk on tõsta alushariduse mõju, ning samuti tõsta pedagoogilist pädevust õpetajate hulgas. Laste õpetamine toimub erinevate tajude kaudu: visuaalne - silmade läbi, kuulmis - kuulmise teel kinesteetilise - meelte kaudu), rõhutades samas, et just konkreetse meetodi ja materjali valik annab garantii edukate ja produktiivseid õpitulemuste saavutamisel. Projektipartnerid jagavad oma kogemusi koolieelsete laste õpetamisel. Koostöös luuakse õppematerjale, mida kasutatakse alusharidusel.

Vastavalt projekti eesmärkidele valmivad järgmised materjalid:

1. 400 kaardid mis on jaotud vanuseti (1,5 - 3 aastat, 3-5 aastat, 5-7 aastat) järgmistel teemadel: matemaatika (Türgi), bioloogia ja anatoomia (Eesti), füüsika ja keemia (Läti) samuti erinevaid katseid loodusteaduste valdkonnas (Rumeenia).

2. Metoodiline käsiraamat õpetajale VAK metoodika kasutamiseks.

3. Metoodiline materjal vanematele VAK metoodika kasutamiseks.