• Eesti
  • Vene keel

Lasteaiamaks

TASUD:

17 eurot kuus (11 eurot kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks)

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks

 

TOITLUSTAMISEST:

Toitlustamisteenust Valga linna lasteaedades pakub OÜ Culina.
Alates 1. septembrist 2016 on toidupäeva maksumus lapsevanemale järgmine:

1) aiarühmas 2.25 € (hommikusöök 0,67 eurot, lõuna 1.13 eurot, oode 0,45 eurot)
2) sõimerühmas 2.03 € (hommikusöök 0,60 eurot, lõuna 1.02 eurot, oode 0,41 eurot)

NB! Toidupäeva maksumus aiarühmas on 3.20 eurot päeva kohta, millest Valga linn hüvitab 0,95 eurot ning sõimerühma toidupäeva maksumus on 2.88 eurot, millest Valga linn hüvitab 0,85 eurot.

 

Toitlustaja Liidia Murumägi kontakttelefon on: 55696532
Kui Teie laps jääb lasteaiast puuduma ja Te soovite oma lapse toidult maha arvestada, siis palun teatage sellest kindlasti eelneva päeva kella 11.00- ks. Teatage sellest oma lapse rühma õpetajatele või helistage lasteaia üldtelefonile
76 61 647  (kindlasti edastatakse sealt Teie teade edasi).