• Eesti
  • Vene keel

Ohutus mänguväljakul

Head lapsevanemad!

Vastavalt „Valga Lasteaed Pääsuke turvalisuse nõuded õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks lasteaia personalile" punkt 43. Õueala mänguplatside ronilaid ja liumägesid ei kasutata vihmasel, lumisel ja külmal perioodil (libeduse oht seoses ilmastiku tingimuste ja laste riietustega) alusel on keelatud lastel kasutada ronilaid, liumägesid ja kiikesid talvisel perioodil. Õpetajate sõnul on nad näinud, kuidas mõni üksik lapsevanem on lubanud koju minnes oma lapsel  ronida lasteaia mänguväljakul olevatel atraktsioonidel. Kuna maapind on jäine ja külmunud, siis puudub atraktsioonide all nõuetekohane turvalala, mis võib põhjustada õnnetusi. Palun ärge lubage lapsi atraktsioonidele enne, kui selleks on antud juhtkonna poolt luba. Kui maapind on sulanud, siis meie lasteaia majahoidja kaevab läbi turvaalad ja saame jälle kasutada atraktsioone.

Tagame koostöös Teiega laste turvalisuse!

Täname mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega

 

Lasteaia töötajad

Уважаемые родители!

В соответствии с «требованиями  Детского сада Pääsuke по безопасности по предотвращению несчастных случаев для персонала» пункт 43. Игровые площадки, горки для лазания не должны использоваться в дождливую, снежную погоду, а также в холодное время года (связанно с погодными условиями, а также с детской одеждой). Запрещено использовать детьми лестниц для лазания, горок и качелей в зимний период.
По словам учителей, они видели, как некоторые  родители разрешают лазать своим детям на детских площадках детского сада, когда они отправляются домой. Поскольку земля ледяная и замороженная, и нет надлежащей зоны безопасности под аттракционами, то это может привести к несчастным случаям. Уважаемые родители пожалуйста, не разрешайте детям посещать аттракционы без разрешения руководства. Когда земля оттает, дворник нашего детского сада взрыхлит песок для зоны безопасности, и мы снова сможем использовать игровые площадки.

Мы гарантируем безопасность детей в сотрудничестве с вами!

Спасибо за понимание!

С уважением,

Персонал детского сада

Viimased uudised

Dokumentatsioon

  • Lasteaia Pääsukesel on uus põhimäärus ja hädaolukorra lahendamise plaan. Dokumentidega saab tutvuda Pääsukese kodulehel dokumentide all.

 

Avalduste vastuvõtt lasteaeda

Lapsevanematel on võimalik oma last lasteaia järjekorda panna avalduse alusel.

Uuel aastal hakkab toimima Valga valla ühtne haridusteenuste haldamise süsteem "ARNO". Seni võtavad vastu avaldusi Valga vald ja lasteaiad. 

Lasteaeda registreerimise avalduse vormi saab valla kogulehelt: http://www.valga.ee/lasteaiad

 Anname teada süsteemi "ARNO" toimimise kohta oma kodulehel.

 

Ürituste kalender

Emadepäev

Asukoht : Valga Lasteaed Pääsuke
Kell : 16:30
Vaata lähemalt >