• Eesti
  • Vene keel

TEADE: Valga valla lasteaiad avatakse 18. maist.

Valga Vallavalitsus annab teada, et alates 18. maist avavad uksed kõik
valla lasteaiad. Kuni selle ajani on linnas võimalik kasutada Walko
valvelasteaia rühma. Õrus, Tsirguliinas, Lüllemäel ja Harglas saab
kohta kasutada kokkuleppel direktoriga.

Lapse lasteaeda toomise soovist alates 18. maist tuleb sellest teada
anda oma lasteaiale neljapäevaks 14. maiks kell 12.00. Teatamine on
vajalik toidu tellimiseks ja rühmade töö korraldamiseks. Praegu
püsivalt Walko valverühmas käivad lapsed arvestatakse automaatselt
oma kodulasteaia nimekirja ja soovist täiendavalt teatada ei ole vaja.

Lasteaiad järgivad kõiki viiruse COVID-19 leviku tõkestamisega
seonduvaid Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja vallavalitsuse juhiseid.
Vallavalitsus palub siiski kaaluda lasteaiakoha kasutamise vajadust,
sest viirus ei ole veel Eestis lõplikult taandunud. Hoides rühmades
laste arvu võimalikult madala, hoiame nii perede kui ka
lasteaiatöötajate tervist.

Täpsema info saamiseks palume ühendust võtta oma lasteaiaga.

Valga valla koolieelsete lasteasutuste hooajaline tegutsemine 2020. aasta suvel

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1, arvestades Hargla Kooli, Lüllemäe Põhikooli, Tsirguliina Lasteaia Õnnelind, Valga Lasteaia Buratino, Valga Lasteaia Kaseke, Valga Lasteaia Pääsuke, Valga Lasteaia Walko ja Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogude ettepanekutega, annab Valga Vallavalitsus korralduse

1 . Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Valga valla koolieelsed lasteasutused järgnevalt:

1.1. Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni - 26. juuli;

1.2. Lüllemäe Põhikooli Kaagärve lasteaiarühm 6. juuli- 16. august ja Lüllemäe lasteaiarühmad 6. juuli - 2. august;

1.3. Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni - 19. juuli;

1.4. Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed Pääsuke 1 . - 31 . juuli;

1.5. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni - 31. juuli.

2. Määrata ajavahemikul 1 . kuni 31 . juuli valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.

3. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Walko direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 

Info ajutiselt muudetud töökorraldusest

Valga vallavalitsuse otsustas, et alates teisipäevast 17.03.2020 suletakse Valga linna lasteaiad Buratino, Kaseke ja Pääsuke ning avatakse kaks valverühma Walko lasteaias (Sepa 12, Valga).
Valga vallavalitsus tagab jätkuvalt lastehoiu nendele vanematele, kellel puudub muu hoiustamise võimalus.
Palume selle kohta esitada kirjalik avaldus Walko lasteaiale.
Lasteaia koha vajadusest teavitada eelmisel päeval õppejuht Sirje Malm 5175196 või walko@walko.ee kuni kell 14.00.
Vastava sisulise avaldus saab täita kohapeal.
Teistes Valga valla lasteaedades jäävad rühmad avatuks vajadusepõhiselt, palun sellest eelnevalt teavitada õppeasutuse direktoreid telefoni teel.
Kõikides lasteaedade töökorraldust puudutavates küsimustes palume julgelt pöörduda.
Valga Vallavalitsus
Haridusspetsialist Ivi Tigane
+372 5071761 (860); 7669911
ivi.tigane@valga.ee

Muudatused lasteaia ürituste tegevuskavas

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on muutunud ka lasteaia ürituste tegevuskava.

Küsimuste korral palun pöörduge lasteaia juhtkonna poole.

Valla haridusjuhid kogunesid kriisinõupidamisele

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.

Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

  • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.
  • Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.
  • Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.
  • Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.
  • Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.
  • Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.

Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

 

 

 

Ohutus mänguväljakul

Head lapsevanemad!

Vastavalt „Valga Lasteaed Pääsuke turvalisuse nõuded õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks lasteaia personalile" punkt 43. Õueala mänguplatside ronilaid ja liumägesid ei kasutata vihmasel, lumisel ja külmal perioodil (libeduse oht seoses ilmastiku tingimuste ja laste riietustega) alusel on keelatud lastel kasutada ronilaid, liumägesid ja kiikesid talvisel perioodil. Õpetajate sõnul on nad näinud, kuidas mõni üksik lapsevanem on lubanud koju minnes oma lapsel  ronida lasteaia mänguväljakul olevatel atraktsioonidel. Kuna maapind on jäine ja külmunud, siis puudub atraktsioonide all nõuetekohane turvalala, mis võib põhjustada õnnetusi. Palun ärge lubage lapsi atraktsioonidele enne, kui selleks on antud juhtkonna poolt luba. Kui maapind on sulanud, siis meie lasteaia majahoidja kaevab läbi turvaalad ja saame jälle kasutada atraktsioone.

Tagame koostöös Teiega laste turvalisuse!

Täname mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega

 

Lasteaia töötajad

Уважаемые родители!

В соответствии с «требованиями  Детского сада Pääsuke по безопасности по предотвращению несчастных случаев для персонала» пункт 43. Игровые площадки, горки для лазания не должны использоваться в дождливую, снежную погоду, а также в холодное время года (связанно с погодными условиями, а также с детской одеждой). Запрещено использовать детьми лестниц для лазания, горок и качелей в зимний период.
По словам учителей, они видели, как некоторые  родители разрешают лазать своим детям на детских площадках детского сада, когда они отправляются домой. Поскольку земля ледяная и замороженная, и нет надлежащей зоны безопасности под аттракционами, то это может привести к несчастным случаям. Уважаемые родители пожалуйста, не разрешайте детям посещать аттракционы без разрешения руководства. Когда земля оттает, дворник нашего детского сада взрыхлит песок для зоны безопасности, и мы снова сможем использовать игровые площадки.

Мы гарантируем безопасность детей в сотрудничестве с вами!

Спасибо за понимание!

С уважением,

Персонал детского сада

Viimased uudised

Ürituste kalender

Sündmusi ei ole.