• Eesti
  • Vene keel

Uudised

ERASMUS+projekti tulemused

Erasmus+ projekt “Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” hakkab jõudma lõpustaadiumisse ehk projekti lõppkuupäevaks on 31.august 2017.   Eesmärgiks on hakata edaspidi aktiivselt rakendama õppemetoodikat, mis lähtub laste erinevate meelte arendamisest. Eriti pööratakse tähelepanu nägemis, kuulmis ja kinesteetilise taju arendamisele ning arutletakse, kuidas metoodikat viia lapsevanemateni.

Projekti käigus valmis 400 õppekaarti eesti ja inglise keeles ja juhendmaterjal õpetajatele ja lapsevanematele ning konverentsil augustikuus tutvustatakse  laiemale üldsusele projekti käigus valminud materjale. Lasteaed Pääsuke kollektiiv nüüd on läbi selle projekti pedagoogiliselt tublisti arenenud ja ühe rahvusvahelise kogemuse võrra rikkam.

 

 

ERASMUS projekti tulemused:

Manual pedagoogidele   ./userfiles/VAK_Manual_Compiled_version_PDF Tõlgitud LÕPPVERSIOON EESTI KEELES.doc

Käsiraamat lastevanematele    ./userfiles/Käsiraamat.eesti+keel valmistöö.docx

KAARDID: ./userfiles/Keha.docx

./userfiles/KAARDID Okasnahksed +.doc

./userfiles/Hunt ja hundikutsikas.docx

./userfiles/Inimese skelett.docx

./userfiles/KIRBUD.doc

./userfiles/5 Tervise eest hoolitsemine+.doc

./userfiles/EESTI KAARDID.zip

./userfiles/POSTERID VANEMATELE.zip

 

 

11.jaanuar 2018 Valga Lasteaed Pääsuke on saanud kinnituse projekti lõpetamisest. Erasmus+ projekti lõpparuanne ja tulemused on tunnustatud abikõlblikud.