• Eesti
  • Vene keel

Õppekava

Valga Lasteaed Pääsuke eesmärgid uueks 2017/2018 õppeaastaks

Lasteaia eesmärgid järgmiseks 2017/2018 õppeaastaks:

Задачи детского сада на следующий год:

 

  • Lapse  individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.
  • Lapse koolivalmiduse toetamine
  • Kiusamisest vaba lasteaia metoodika rakendamine ja  kasutamine rühmades Mesimumm, Tähekesed, Mõmmid ja Piilud
  • Õppetegevus läbi õueõppe.
  • Eesti keele ja kultuuri tutvustamine kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu.